Zasłony spawalnicze, kurtyny spawalnicze


Zasłony spawalnicze i kurtyny spawalnicze oddzielają stanowiska spawalnicze i chronią osoby tam przebywające, nie związane z procesem spawania. Niezależnie od swojej postaci ich rolą jest zatrzymanie szkodliwego dla ludzi promieniowania, a jednocześnie zapewnienie ochrony przed oparzeniami, których źródłem mogą być iskry lub rozżarzone odpryski metali. Wszystkie folie spawalnicze muszą spełniać wymagania określone w normie PN – EN ISO 25980. Muszą pochłaniać promieniowanie podczerwone – IR, a także ultrafioletowe – UV, powstające podczas spawania łukiem elektrycznym.

Kurtyny spawalnicze

Zatrzymują promieniowanie oraz w niewielkim stopniu je odbijają, zgodnie z normą ISO EN 25980 ilość światła odbitego nie może przekraczać 10% światła padającego, dzięki temu chronią oczy i skórę. Materiał, z którego są sporządzone zasłony spawalnicze i kurtyny spawalnicze musi należeć do klasy palności B1, oznacza to, że nie mogą one płonąć i nawet jak się zapalą gasną samoczynnie po zniknięciu źródła ognia w ciągu 3 sekund. Powinny też być właściwie w sposób trwały oznakowane. Wskazywać numer normy spawalniczej, nazwę producenta, dystrybutora lub importera, a także datę produkcji. Wielkość wytłoczonych znaków nie może być mniejsza niż 10 mm. W zależności od producenta, można spotkać różne oferty jak zasłony spawalnicze, parawany spawalnicze, czy kotary spawalnicze powstające z łączonych zasłon spawalniczych.

Dostępne są również kurtyny spawalnicze np. o większej grubości folii, czy innym sposobie mocowania i podwieszania folii. Zazwyczaj podwieszane są one za pomocą stalowych haczyków, bądź przy pomocy różnego rodzaju obejm zaciskowych i wieszaków. Materiał używany do wypełnienia kurtyn i zasłon spawalniczych rożni się stopniem przepuszczalności światła widzialnego. Folie spawalnicze mają kolory czerwony, brązowy, jasno zielony i ciemno zielony, w kolejności od stopnia przepuszczalności światła widzialnego. Kurtyny spawalnicze są również w stanie niwelować hałas nawet o 30 decybeli, co znacząco poprawia komfort pracy spawacza.

Sprawdź także: https://ekranypcv.pl/