Szkolenia w pracy


Jak wiadomo nie od dziś że szkolenia BHP są bardzo ważne we wszystkich zakładach pracy i są one obowiązkowe. Odbycie tego szkolenia jest podstawowym wymogiem stawianym przed każdym nowym pracownikiem, praktykantem czy stażystą. Dopiero po ich zakończeniu pracodawca może zacząć zlecać nam wykonywanie obowiązków pracowniczych. Szkolenia musi przeprowadzić osoba odpowiedzialna za to lub pracodawca, oczywiście jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich przeprowadzenia. Powinno to odbywać w godzinach pracy, jeśli nie, mamy prawo do odebrania dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego lub wolnych godzin. Są trzy podstawowe rodzaje: instruktaż ogólny, stanowiskowy oraz szkolenie okresowe. W praktyce wygląda to tak, że uczestnik poznaje najważniejsze zagadnienia dotyczące BHP, które wynikają z ogólnych przepisów, jak Kodeks pracy oraz wewnętrzny regulamin danego zakładu. Są to takie zagadnienia jak:
– Pierwsza pomoc,
-Postępowanie w razie wypadku,
-Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,
-Zasady przydziału odzieży, obuwia,
-Zachowanie porządku i czystości,
-Zasady ochrony w przypadku pożaru.

Pracodawca ma również za zadanie powiadomić nas o czynnikach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych czy niebezpiecznych. Pod tym katem musimy również przejść badania lekarskie, które stwierdzą czy nasz stan zdrowia nadaje się do pracy w danych warunkach.
Pamiętajmy, aby pracodawca zapewnił nam przeprowadzenie szkolenia bhp poznań, jest to niezwykle ważne dla naszego zdrowia, jak i innych. Nie można tego uniknąć. Mamy jedno zdrowie, o które musimy zadbać.