Szkolenia w pracy

Jak wiadomo nie od dziś że szkolenia BHP są bardzo ważne we wszystkich zakładach pracy i są one obowiązkowe. Odbycie tego szkolenia jest podstawowym wymogiem stawianym przed każdym nowym pracownikiem, praktykantem czy stażystą. Dopiero po ich zakończeniu pracodawca może zacząć zlecać nam wykonywanie obowiązków pracowniczych. Szkolenia musi przeprowadzić osoba odpowiedzialna za to lub pracodawca, oczywiście […]